DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13983

Title: Orchestrální edukační programy a jejich přesah do hudební výchovy
Author: Hrůzová, Štěpánka
Subtitle: Educational programs in Czech orchestras and the cooperation with Music education at schools
Keywords: hudební výchova
Keywords: Česká filharmonie
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 22-Jun-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13983
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4549
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Hruzova Bc prace.pdf2.12 MBthesis
2_Posudek oponent_Bc_Hruzova_Ing.Belor.pdf376.85 kBrefereeReview
3_Posudek vedouciho prace - Hruzova.pdf63.46 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague