DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13995

Title: Specifika řízení operního souboru
Author: Kopřivová, Zuzana
Subtitle: The specifics of managing an opera ensemble
Keywords: opera
Keywords: operní soubory
Keywords: operní zpěváci
Keywords: Česko
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 5-Jun-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13995
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4553
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace_Koprivova.pdf2.5 MBthesis
2_Koprivovaposudek.pdf275.92 kBrefereeReview
3_Posudek vedouciho - ZK.pdf100.86 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague