DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14001

Title: Vybrané mezinárodní mládežnické orchestry
Author: Soukupová, Petra
Subtitle: Selected International Youth Orchestras
Keywords: orchestry
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Date of defence: 5-Jun-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14001
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4550
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova_prace_Soukupova.pdf1.53 MBthesis
2_Soukupova oponentnsky posudek.pdf328.85 kBadvisorReview
3_Op. posudek - Petra Soukupova.pdf117.67 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague