DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14072

Title: Operní tvorba Leoše Janáčka v zahraničí
Author: Uherková, Kamila
Subtitle: Leoš Janáček's Operatic Work on International Stages
Keywords: opery
Keywords: operní produkce
Keywords: dirigenti
Keywords: Janáček, Leoš, 1854-1928
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Date of defence: 22-Jun-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14072
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4535
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Uherkova_Bc_2020.pdf664.04 kBthesis
2_Uherkova_posudek oponenta.pdf82.59 kBrefereeReview
3_Uherkovaposudek.pdf355.88 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague