DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14125

Title: Péče o duševní a fyzické zdraví hudebních profesionálů
Author: Piatková, Patricie
Subtitle: Wellbeing and Health in Music Performance
Keywords: tréma
Keywords: fokální dystonie
Keywords: hudebníci
Keywords: ochrana zdraví
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: KLJUNIČ, Bojana
Date of defence: 5-Jun-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14125
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4558
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_PIATKOVA_Diplomova prace.pdf1.05 MBthesis
2_Posudek oponent_Mg_ Piatkova_Dr.Kljunic.pdf277.05 kBrefereeReview
3_Posudek vedouciho - PP.pdf75.23 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague