DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14144

Title: Zahraniční kulturní instituty v Praze
Author: Ochmanová, Magdaléna
Subtitle: Foreign Cultural Institutes in Prague
Keywords: kulturní instituty
Keywords: kulturní politika
Keywords: zahraniční politika
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 5-Jun-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14144
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4556
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_ochmanova_diplomovaprace.pdf1.4 MBthesis
2_Posudek vedouciho - MO.pdf68.7 kBadvisorReview
3_Ochmanova posudek.pdf264.49 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague