DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14148

Title: Český národní symfonický orchestr a festival Prague Proms
Author: Zvěřinová, Sára
Subtitle: Czech National Symphony Orchestra and Prague Proms Festival
Keywords: koncerty
Keywords: festival
Keywords: Český národní symfonický orchestr
Keywords: Festival Prague Proms
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Date of defence: 22-Jun-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14148
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4538
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Cesky narodni symfonicky orchestr a festival Prague Proms.pdf1.04 MBthesis
2_ZverinovaPosudek.pdf223.69 kBadvisorReview
3_Sara - posudek oponenta.pdf77.02 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague