DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14169

Title: Produkce barokních oper v ČR a Spojeném království
Author: Veselá, Barbora
Subtitle: Productions of Baroque Operas in the Czech Republic and the United Kingdom
Keywords: barokní opera
Keywords: operní domy
Keywords: operní produkce
Keywords: opera
Keywords: hudební festivaly
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Date of defence: 5-Jun-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14169
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4557
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Produkce baroknich oper v CR a Spojenem Kralovstvi_Barbora Vesela.pdf1.59 MBthesis
2_Veselaposudekskolitee.pdf331.24 kBadvisorReview
3_Op. posudek - Barbora Vesela.pdf110.06 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague