DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14411

Title: Fenomén základního uměleckého vzdělávání v České republice
Author: Jirková, Kateřina
Subtitle: The Phenomenon of Elementary Art Education in the Czech Republic
Keywords: hudební školy
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 22-Jun-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14411
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4548
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska_ prace_2020_Jirkova.pdf1.85 MBthesis
2_Jirkovaposudek.pdf406.9 kBrefereeReview
3_Posudek vedouciho prace - Jirkova.pdf75.37 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague