DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební teorie / Department of Music Theory >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14425

Title: Protokol jako nový prostor pro vyjádření interpretačního výkonu
Author: Molin, Andrzej
Subtitle: The protocol format as a new method for perofrmance analysis
Keywords: hudební analýza
Keywords: interpretace hudebního díla
Advisor: BEZDĚK, Jiří
Referee: BAŽANTOVÁ, Ivana
Date of defence: 23-Jun-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14425
Academic program and line: Hudební umění/Hudební teorie
Signature in the AMU library: H_P 4530
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Sablona HAMU_MS_Word.pdf6.17 MBthesis
2_Posudek oponent_Mg_Molin_MgA.Bazantova.pdf398.64 kBrefereeReview
3_Posudek vedouci_Mg_Molin.pdf214.53 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague