DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
FAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14429

Title: Rekonstrukce paměti barevného (Československého) filmu v době jeho digitalizace v zemích tzv. ORWOREGIONU
Author: Novák, Miloslav
Subtitle: Reconstruction og colour (Czechoslovak) film memory in the era of its digitisation in the countries of the so-calles ORWOREGION its
Keywords: česká kinematografie
Keywords: filmová technika
Keywords: restaurování filmů
Keywords: barva ve filmu
Keywords: filmové materiály
Keywords: digitalizace
Keywords: digitální technologie
Keywords: ochrana kulturního dědictví
Keywords: Evropa střední
Advisor: MYSLÍK, Jiří
Referee: Klíma, Miloš
Date of defence: 14-Feb-2020
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14429
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Teorie filmové a multimediální tvorby
Signature in the AMU library: F_KP 04522
Appears in Collections:FAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_REKONSTRUKCE_PAMETI_V_ORWOREGIONU-M_Novak_FAMU_2019_14112019.pdf8.96 MBthesis
2_KomornyPosudek oponenta disertacni prace Novak .pdf157.96 kBrefereeReview
3_posudek_Novak_disertace_Myslik.pdf157.6 kBadvisorReview
4_Klima posudek DP Novak.pdf1.09 MBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague