DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra bicích nástrojů / Department of Percussion Instruments  >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14431

Title: Rozvoj interpretačních možností hry na bicí nástroje
Author: Hon, Štěpán
Subtitle: Development of interpretative potentialities in playing percussion instruments
Keywords: bicí nástroje
Keywords: hra na bicí nástroje
Advisor: MIKOLÁŠEK, Daniel
Referee: MAZOUROVÁ, Markéta
Date of defence: 23-Jun-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14431
Academic program and line: Hudební umění/Bicí nástroje
Signature in the AMU library: H_P 4533
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Rozvoj interpretacnich moznosti hry na bici nastroje (v zavislosti na vyvoji jejich konstrukce).pdf2.29 MBthesis
2_Hon - oponent, prace.pdf100.15 kBrefereeReview
3_Hon - prace, vedouci.pdf404.07 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague