DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14434

Title: Současné žonglování a tanec
Author: Blaha, Lukas
Subtitle: Contemporary Juggling and Dance
Keywords: žonglování
Keywords: tanec
Keywords: nový cirkus
Advisor: CIHLÁŘ, Ondřej
Referee: HYVNAR, Jan
Date of defence: 2-Jul-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14434
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4545
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Mg Soucasne zonglovani a Tanec.pdf450.05 kBthesis
2_posudek-Lukas Blaha-Cihlar.pdf82.49 kBadvisorReview
3_Lukas Posudek oponenta.pdf103.87 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague