DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra bicích nástrojů / Department of Percussion Instruments  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14439

Title: Techniky hry na různé bicí nástroje - specifika a souvislosti
Author: Bilan, Ladislav
Subtitle: Techniques of playing various percussion instruments – specifics and context
Keywords: bicí nástroje
Keywords: hra na bicí nástroje
Advisor: MIKOLÁŠEK, Daniel
Referee: Krása, Lubor
Date of defence: 23-Jun-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14439
Academic program and line: Hudební umění/Bicí nástroje
Signature in the AMU library: H_P 4534
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Techniky hry na ruzne bici nastroje - specifika a souvislosti _FINAL.pdf1.79 MBthesis
2_Bilan - prace, vedouci.pdf406.77 kBadvisorReview
3_L. Bilan - oponent, prace.pdf238.52 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague