DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14458

Title: Prevod zmyslových vnemov do hudby ako zdroj inšpirácie skladatel'a
Author: Kliment, Henrich
Subtitle: Transformation of sensory perceptions into the music as a source of composer's inspiration
Keywords: hudba
Keywords: zvukomalba
Advisor: HOŘÍNKA, Slavomír
Referee: BARTOŇ, Hanuš
Date of defence: 18-Jun-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14458
Academic program and line: Hudební umění/Skladba
Signature in the AMU library: H_P 4516
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_H. Kliment - Diplomova praca.pdf22.74 MBthesis
2_Oponentsky posudek na magisterskou teoretickou praci Henri Kliment 2020.pdf93.54 kBrefereeReview
3_Kliment H. posudek prace Gemrot J.pdf101.38 kBrefereeReview
4_Kliment_posudek_2020.pdf67.7 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague