DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14465

Title: Zahraniční tvorba pro tubu (Západní Evropa a USA)
Author: Lasák, Adam
Subtitle: Compositions fot the tuba in the western Europe and the USA
Keywords: hudba pro tubu
Advisor: MALIMÁNEK, Karel
Referee: MOŤKA, Lukáš
Date of defence: 25-Jun-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14465
Academic program and line: Hudební umění/Tuba
Signature in the AMU library: H_P 4522
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace, Adam Lasak.pdf743.08 kBthesis
2_Lasak prace.pdf605.89 kBrefereeReview
3_Lasak tridni Malim.pdf25.93 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague