DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14469

Title: Vývoj hudebníka od prvních tónů až po profesionální kariéru se zaměřením na žesťové nástroje
Author: Pollák, Dávid
Subtitle: DEVELOPMENT OF THE MUSICIAN FROM THE FIRST TONES TO A PROFESSIONAL CAREER WITH FOCUSE ON BRASS INSTRUMENTS
Keywords: hudební osobnosti
Keywords: profesionální kariéra
Keywords: žesťové nástroje
Advisor: REJLEK, Vladimír
Referee: ROUČEK, Jaroslav
Date of defence: 25-Jun-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14469
Academic program and line: Hudební umění/Trubka
Signature in the AMU library: H_P 4527
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_MgA. prace David Pollak.pdf351.92 kBthesis
2_Posudek D. Pollak.PDF538.01 kBadvisorReview
3_Odborny posudek zaverecne doplnkove pisemne prace Davida Pollaka 2020.pdf397.62 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague