DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14471

Title: Znak a jeho proměna v pouličním divadle
Author: Vnouček, Jonatan
Subtitle: Millennials and ther humor
Keywords: znak
Keywords: divadlo
Keywords: pouliční divadlo
Keywords: herec
Advisor: HYVNAR, Jan
Referee: SOPROVÁ, Jana
Date of defence: 2-Jul-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14471
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4547
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Znak a jeho promena v poulicnim divadle_Jonatan Vnoucek.pdf2.13 MBthesis
2_Vnoucek Posudek skolitele.pdf95.37 kBadvisorReview
3_DP_Jonatan Vnoucek_oponentSoprova.pdf95.73 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague