DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14477

Title: Dětská druhá divadelní reforma?
Author: Kohout, Ondřej
Subtitle: The Children's Second Theatre Reform?
Keywords: Teatr Chorea
Keywords: třetí divadlo
Keywords: druhá divadelní reforma
Keywords: dramatická výchova
Keywords: Barba, Eugenio, 1936-
Keywords: Brook, Peter, 1925-
Keywords: Grotowski, Jerzy, 1933-1999
Keywords: Odin teatret
Keywords: Teatr Węgajty
Advisor: PILÁTOVÁ, Jana
Referee: SCHWARZOVÁ, Kateřina
Date of defence: 3-Sep-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14477
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3560
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Kohout_diplomova prace.pdf4.71 MBthesis
2_O. Kohout Detska druha divadelni reforma - oponentsky posudek - K. Schwarzova.pdf869.34 kBrefereeReview
3_pilatova.pdf140.67 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague