DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14487

Title: Východiska pro dramatickou výchovu na ZŠ
Author: Šíp, Martin
Subtitle: Resources for drama education at basic school
Keywords: strukturované drama
Keywords: dramatická výchova ve výuce anglického jazyka
Keywords: dramatická výchova
Keywords: základní školy
Keywords: vzdělávací programy
Keywords: literatura
Keywords: dějiny
Advisor: MACHKOVÁ, Eva
Referee: ZELENÁ SITTOVÁ, Gabriela
Date of defence: 3-Sep-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14487
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3561
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_MG-Sip.pdf15.46 MBthesis
2_Martin Sip.pdf185.06 kBadvisorReview
3_Posudek_Sip_GZS_verze_fin.pdf286.74 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague