DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14491

Title: Inscenační práce se středoškolským souborem - Medvěd, který nebyl
Author: Mlatečková, Kristýna
Subtitle: Staging proces with high school ensemble – The Bear That Wasn‘t
Keywords: dramatická výchova
Keywords: střední umělecké školy
Keywords: divadelní inscenace
Keywords: umělecká tvorba
Keywords: tvůrčí práce
Advisor: MARUŠÁK, Radek
Referee: MACHKOVÁ, Eva
Date of defence: 3-Sep-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14491
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3563
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska_prace_-_Mlateckova.pdf910.3 kBthesis
2_Marusak Mlateckova.pdf185.03 kBadvisorReview
3_Kristyna Mlateckova.pdf186.43 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague