DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14498

Title: Zobrazení fenoménu smrti a umírání v české dokumentární tvorbě
Author: Komrzýová, Adéla
Subtitle: Representation of the phenomenon of death and dying in Czech documentary filmmaking
Keywords: česká kinematografie
Keywords: dokumentární film
Keywords: smrt
Keywords: umírání
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: KUBICA, Petr
Referee: KRÁLOVÁ, Lucie
Date of defence: 15-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14498
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Dokumentární tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04546
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace_Adela Komrzyova.pdf1.48 MBthesis
2_posudek Kralova Komrzy.pdf2.26 MBrefereeReview
3_posudek Kubica Komrzy.pdf1.58 MBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague