DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14560

Title: Česká hudba jako součást hudební kultury Severní a Jižní Ameriky
Author: Hejn, Martin
Subtitle: Czech Music as a Part of Musical Culture of North and South America
Keywords: hudba
Keywords: hudební osobnosti
Keywords: česká hudba
Keywords: americká hudba
Keywords: Severní Amerika
Keywords: Jižní Amerika
Keywords: 17.-20. století
Advisor: SEIDL, Jiří
Referee: HUDEČEK, Jan
Date of defence: 7-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14560
Academic program and line: Hudební umění/Fagot
Signature in the AMU library: H_P 4561
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DIPLOMOVA PRACE HAMU.pdf7.44 MBthesis
2_Hejn tridni posudek.pdf41.07 kBadvisorReview
3_Posudek zaverecna abs. prace Martin Hejn.pdf492.31 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague