DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14561

Title: Between Photography and Video
Author: Kunovski, Filip
Subtitle: Mezi fotografií a videem
Keywords: francouzská kinematografie
Keywords: americká kinematografie
Keywords: filmová teorie
Keywords: teorie fotografie
Keywords: video
Keywords: nová média
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: DVOŘÁK, Tomáš
Referee: LEDVINA, Josef
Date of defence: 15-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14561
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Fotografie
Signature in the AMU library: F_KP 04557
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Filip_Kunovski_Bachelors_Thesis_final.pdf281.27 kBthesis
2_kunovski.pdf113.2 kBrefereeReview
3_posudek_kunovski.pdf90.15 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague