DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14579

Title: Violoncello v tvorbě Roberta Schumanna
Author: Frantová, Magdaléna
Subtitle: Cello in Robert Schumann's Work
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: violoncello
Keywords: hudba pro violoncello
Keywords: hudební analýza
Keywords: Schumann, Robert, 1810-1856
Advisor: PETRÁŠ, Miroslav
Referee: BERNÁŠEK, Václav
Date of defence: 7-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14579
Academic program and line: Hudební umění/Violoncello
Signature in the AMU library: H_P 4590
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BcA. prace Magdalena Frantova.pdf5.78 MBthesis
2_Posudek-Frantova-vedouci, pisemna prace.pdf300.26 kBadvisorReview
3_Frantova - oponent, prace.pdf67.72 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague