DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14580

Title: "Petrof" jako obchodní značka
Author: Sedláček, Matěj
Subtitle: PETROF brand
Keywords: obchodní značka
Keywords: výroba nástrojů
Keywords: klavír
Keywords: Petrof (firma)
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: Prošková, Radka
Date of defence: 9-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14580
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4565
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BP MATEJ SEDLACEK.pdf1.26 MBthesis
2_SedlacekPosudek skolitele.pdf332.11 kBadvisorReview
3_Posudek oponent_Bc_Sedlacek_MgA.Proskova.pdf323.59 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague