DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Kabinet komorní hry / Section of the Chamber Music >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14598

Title: Přehled koncertantních skladeb pro klavírní trio
Author: Ochmanová, Kateřina
Subtitle: An overview of concertante pieces for piano trio
Keywords: klavírní trio
Keywords: koncertantní skladby
Keywords: soudobá hudba
Advisor: MALÝ, František
Referee: KAHÁNEK, Ivo
Date of defence: 8-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14598
Academic program and line: Hudební umění/Komorní hra
Signature in the AMU library: H_P 4578
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_OCHMANOVA.pdf764.66 kBthesis
2_Posudek_Oponent_Mg.prace_Ochmanova_MgA.Kahanek.pdf77.36 kBrefereeReview
3_Posudek_vedouci_Mg_Ochmanova Katerina_prof. Maly.pdf155.03 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague