DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14617

Title: Pedalizace v hudbě klasicismu se zaměřením na tvorbu W.A. Mozarta
Author: Langerová, Lucie
Subtitle: Pedalling in the Music of the Classical Era focused on the Work of W. A. Mozart
Keywords: hudba
Keywords: klasicismus
Keywords: klavír
Keywords: pedalizace
Keywords: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
Advisor: KASÍK, Martin
Referee: MALÝ, František
Date of defence: 8-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14617
Academic program and line: Hudební umění/Klavír
Signature in the AMU library: H_P 4574
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Pedalizace_Langerova.pdf5.31 MBthesis
2_Posudek_vedouci_Mg_Langerova_doc.Kasik.pdf152.4 kBadvisorReview
3_Posudek_oponent_Mg.prace_Langerova_prof.Maly.pdf106.61 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague