DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14619

Title: F.A.Bonporti a jeho 10 Invencí op.10 se zaměřením na Invenci č. 3 F dur, její rozbor a způsoby interpretace
Author: Zemenová, Sára
Subtitle: F. A. Bonporti and his Invention op. 10 focused on Invention no. 3 F major, its analysis and ways of interpretation
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: život a dílo
Keywords: barokní hudba
Keywords: hudební analýza
Keywords: interpretace hudebního díla
Keywords: Bonporti, Francesco Antonio, 1672-1749
Advisor: KUDELÁSEK, Pavel
Referee: MAREK, Jakub
Date of defence: 7-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14619
Academic program and line: Hudební umění/Housle
Signature in the AMU library: H_P 4583
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace Sara Schumova_.pdf1.24 MBthesis
2_Sara Schumova - vedouci, prace.pdf81.9 kBadvisorReview
3_Posudek oponenta_Bc.prace i koncert_Schumova Sara.pdf112.51 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague