DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14625

Title: Itzhak Perlman - osobnost a profil interpreta
Author: Masojídková, Anna
Subtitle: Itzhak Perlman - personality and profile of the interpret
Keywords: hudební osobnosti
Keywords: houslisté
Keywords: housle
Keywords: Perlman, Itzhak
Advisor: ŠTRAUS, Ivan
Referee: PAZDERA, Jindřich
Date of defence: 7-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14625
Academic program and line: Hudební umění/Housle
Signature in the AMU library: H_P 4631
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarska_prace_masojidkova_1.pdf673.59 kBthesis
2_Anna Masojidkova - vedouci prace a koncertu.pdf78.62 kBadvisorReview
3_Masojidkova - oponent, prace a koncert.pdf111.99 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague