DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra zpěvu a operní režie / Department of Voice and Opera >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14626

Title: Geneze operní inscenace
Author: Dolejš, Jakub
Subtitle: GENESIS OF THE OPERA INCENATION
Keywords: opera
Keywords: operní inscenace
Keywords: operní produkce
Keywords: marketing
Advisor: DOLEŽAL, Vladimír
Referee: LÁSZLOOVÁ, Zuzana
Date of defence: 18-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14626
Academic program and line: Hudební umění/Zpěv
Signature in the AMU library: H_P 4632
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_J. Dolejs - prace.pdf9.64 MBthesis
2_Jakub Dolejs - vedouci, prace.pdf171.32 kBadvisorReview
3_Jakub Dolejs - oponent, prace.pdf110.38 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague