DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14644

Title: Iranian Jews and Their Family Photo Albums
Author: Sarbakhshian, Hassan
Subtitle: Íránští Židé a jejich rodinná fotoalba
Keywords: fotografie rodinná
Keywords: Židé
Keywords: imigrace
Keywords: portrétní fotografie
Keywords: Írán
Advisor: DVOŘÁK, Tomáš
Referee: ŠIMŮNEK, Michal
Date of defence: 14-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14644
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Fotografie
Signature in the AMU library: F_KP 04563
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_fixed Thesis of Hassan Sarbakhshian Iranian Jews and Their Family Photo Albums.pdf10.55 MBthesis
2_posudek_sarbakhshian.pdf89.28 kBadvisorReview
3_hassan_sarbakhshian.pdf123.54 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague