DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení zvukové tvorby / Sound production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses (171) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14646

Title: Metody modulační syntézy zvuku
Author: Vaniš, Jan
Subtitle: Synthesis methods using sound modulation
Keywords: zvuk
Keywords: syntéza zvuku
Advisor: GUŠTAR, Milan
Referee: URBAN, Ondřej
Date of defence: 8-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14646
Academic program and line: Hudební umění/Zvuková tvorba
Signature in the AMU library: H_P 4634
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses (171)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Vanis_bakalarska_prace_FINAL.pdf5.18 MBthesis
2_Posudek vedouciho prace.pdf33.1 kBadvisorReview
3_Posudek pisemne prace-Vanis 2020.pdf50.99 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague