DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14667

Title: Filmové pobídky, jejich zavedení a dopady pro český filmový průmysl
Author: Perović, Mojaš
Subtitle: Film Fiscal Incentives, It's Implementation and Consequences for Czech Film Industry
Keywords: filmový průmysl
Keywords: Česko
Keywords: Evropa
Keywords: Česko. Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
Advisor: BEZDĚK FRAŇKOVÁ, Helena
Referee: ZIMA, Ondřej
Date of defence: 14-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14667
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04584
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarka_perovic_formated_final.pdf611.55 kBthesis
2_TEO_VED.pdf477.39 kBadvisorReview
3_opo_teo.pdf175.35 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague