DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra střihové skladby - KSS / Department of Editing >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14681

Title: Výrazové prostředky ve vybraných fiktivních dokumentárních filmech
Author: Malá, Ilona
Subtitle: Means of expression in chosen fiction documentary movies
Keywords: mockument
Keywords: fiktivní dokumentární filmy
Keywords: filmová teorie
Keywords: dokumentární film
Keywords: střihový film
Keywords: mystifikace
Advisor: BERNARD, Jan
Referee: HUDEC, Zdeněk
Date of defence: 10-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14681
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Střihová skladba
Signature in the AMU library: F_KP 04575
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_IlonaMala_diplomova prace_KSS_2020.pdf1.07 MBthesis
2_Ilona Mala, posudek vedouciho.pdf76.68 kBadvisorReview
3_I. Mala oponentsky posudek-converted.pdf279.07 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague