DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra střihové skladby - KSS / Department of Editing >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14683

Title: Dům v exilu
Author: Kolmačka, Benjamín
Subtitle: The House in the Exile
Keywords: americká kinematografie
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: experimentální film
Keywords: dokumentární film
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: Mekas, Jonas, 1922-
Advisor: BÖHM, Michal
Referee: ČIHÁK, Martin
Date of defence: 10-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14683
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Střihová skladba
Signature in the AMU library: F_KP 04574
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska_prace-Kolmacka_Dum_v_exilu.pdf6.05 MBthesis
2_Bohm_Kolmacka.pdf179.56 kBadvisorReview
3_Cihak_Kolmacka.pdf264.61 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague