DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra bicích nástrojů / Department of Percussion Instruments  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14785

Title: Cvičení, tvorba, interpretace - nástroj poznání sebe sama
Author: Doležal, Radek
Subtitle: Practice, creation, interpretation – instrument of self-recognition
Keywords: bicí nástroje
Keywords: cvičení
Keywords: duchovní život
Keywords: sebereflexe
Advisor: MIKOLÁŠEK, Daniel
Referee: REINDL, Tomáš
Date of defence: 15-Jun-2021
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14785
Academic program and line: Hudební umění/Bicí nástroje
Signature in the AMU library: H_P 4653
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Cviceni, tvorba, interpretace - nastroj poznani sebe sama.pdf453.98 kBthesis
2_R.Dolezal Mgr Posudek vedouciho.pdf71.31 kBadvisorReview
3_Oponentsky posudek_Reindl.pdf32.22 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague