DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14839

Title: Vývoj metodiky kontrabasové hry
Author: Hořák, Václav
Subtitle: Progression of double bass methodology
Keywords: kontrabas
Keywords: hra na kontrabas
Keywords: metodika hry
Keywords: pražská kontrabasová škola
Advisor: HUDEC, Jiří
Referee: ŽALUD, Radomír
Date of defence: 17-Jun-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14839
Academic program and line: Hudební umění/Kontrabas
Signature in the AMU library: H_P 4670
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska_prace_Vaclav_Horak.pdf1.01 MBthesisView/Open
2_V. Horak - vedouci, prace.pdf21.73 kBadvisorReviewView/Open
3_V. Horak - oponent, prace.pdf57.11 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague