DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14910

Title: Pohybová paměť v tanci
Author: Slaninová, Anna
Subtitle: Movement memory in dance
Keywords: tanec
Keywords: taneční pedagogika
Keywords: mladší školní věk
Keywords: pohybová výchova
Keywords: motorika
Advisor: KŘENKOVÁ, Mahulena
Referee: JANEČEK, Václav
Date of defence: 29-Jun-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14910
Academic program and line: Taneční umění/Pedagogika tance
Signature in the AMU library: H_P 4715
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarska-prace-Slaninova.pdf974.09 kBthesis
2_Posudek Pamet A. Slaninova BC.pdf86.19 kBadvisorReview
3_Slaninova-posudek oponenta.pdf88.05 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague