DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14922

Title: Photographer's Unconscoius Images
Author: Liu, Wenbin
Subtitle: Fotograf a jeho nevědomé obrazy
Keywords: dějiny fotografie
Keywords: surrealismus (fotografie)
Keywords: nevědomí
Keywords: japonská fotografie
Keywords: čínská fotografie
Advisor: ŠIMŮNEK, Michal
Referee: LEDVINA, Josef
Date of defence: 28-Jun-2021
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14922
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Fotografie
Signature in the AMU library: F_KP 04672
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Wenbin Liu Master Thesis 2021.pdf24.36 MBthesis
2_wenbin_liu.pdf131.32 kBadvisorReview
3_wenbin.pdf570.17 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague