DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14970

Title: Vztah mezi Oděskou a Pražskou houslovou školou. Vliv osobnosti J. V. Permana.
Author: Saribekian, Vardui
Subtitle: Relationship between Odessa and Prague violin school. J. V. Perman
Keywords: housle
Keywords: houslisté
Keywords: Oděsa (Ukrajina)
Keywords: Praha (Česko)
Keywords: 1. polovina 20. století
Advisor: ŠTRAUS, Ivan
Referee: ČEPICKÝ, Leoš
Date of defence: 7-Sep-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14970
Academic program and line: Hudební umění/Housle
Signature in the AMU library: H_P 4740
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Vardui Saribekian - Bakalarska prace.pdf538.28 kBthesis
2_Saribekian Vartui hodnoceni - vedpici.pdf86.64 kBadvisorReview
3_V. Saibekian - oponent, prace.pdf45.42 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague