DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14987

Title: Psychorealismus v animovaném dokumentárním filmu
Author: Nguyen, Cam Van
Subtitle: Psychorealism in Animated Documentary
Keywords: rozhovory (text)
Keywords: česká kinematografie
Keywords: švédská kinematografie
Keywords: estonská kinematografie
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: animovaný film
Keywords: dokumentární film
Keywords: filmová animace
Keywords: výrazové umělecké prostředky
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: Odell, Jonas, 1962-
Keywords: Pikkov, Ülo, 1976-
Advisor: DĚCKÁ, Eliška
Referee: KLIMT, Aurel
Date of defence: 29-Sep-2021
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14987
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04692
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_nguyen_diplomova_prace.pdf20.37 MBthesis
2_Posudek_vedouci_ED_CVN.pdf731.92 kBadvisorReview
3_Formular_posudku_ mag. prace oponent_AK.pdf200.94 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague