DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15013

Title: Japonská tradiční hudba jako inspirační zdroj skladatele
Author: Nesit, Pavel
Subtitle: Japanese traditional music as an inspiration source of composer
Keywords: japonská hudba
Keywords: inspirace
Advisor: HOŘÍNKA, Slavomír
Referee: BARTOŇ, Hanuš
Date of defence: 14-Sep-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15013
Academic program and line: Hudební umění/Skladba
Signature in the AMU library: H_P 4751
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Japonska tradicni hudba jako inspiracni zdroj skladatele.pdf17.3 MBthesis
2_Nesit_posudek_2021.pdf71.31 kBadvisorReview
3_Oponentsky posudek_P_NESIT.pdf37.56 kBrefereeReview
4_Oponentsky posudek Pavel Nesit - bakalarska pisemna prace Japonska tradicni hudba.pdf89.3 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague