DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15020

Title: Generovanie harmonického materiálu zo zvukových objektov
Author: Kako, Patrik
Subtitle: Generating of the harmonic material from the sound objects
Keywords: zvukový objekt
Keywords: počítač
Keywords: hudební kompozice
Advisor: MRKVIČKA, Luboš
Referee: RATAJ, Michal
Date of defence: 14-Sep-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15020
Academic program and line: Hudební umění/Skladba
Signature in the AMU library: H_P 4752
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_pK_generovanie_harmonickeho_materialu.pdf2.79 MBthesis
2_Patrik Kako zprava skolitele.pdf66.17 kBadvisorReview
3_Rataj-oponent.posudek.pdf159.12 kBrefereeReview
4_Jakub Rataj posudek.pdf85.96 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague