DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15021

Title: Klavírní tria Bohuslava Martinů se zaměřením na Trio č. 3
Author: Petras, Vilém
Subtitle: Works for Piano Trio by Bohuslav Martinů with Special Focus on Trio No. 3
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: komorní hudba
Keywords: klavírní trio
Keywords: Martinů, Bohuslav, 1890-1959
Advisor: KAŇKA, Michal
Referee: PETRÁŠ, Miroslav
Date of defence: 7-Sep-2021
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15021
Academic program and line: Hudební umění/Violoncello
Signature in the AMU library: H_P 4746
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Tria Martinu Final.pdf17.93 MBthesis
2_V. Petras - vedouci prace.pdf24.18 kBadvisorReview
3_V. Petras - oponent, prace.pdf62.99 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague