DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15023

Title: Řád a jeho význam; Deterministické techniky v díle vybraných autorů 20. a 21. století
Author: Dobiáš, Jan
Subtitle: System and its Sense; Deterministic Compositional Techniques in the Works of Selected 20th and 21st Century Composers
Keywords: hudební sémiologie
Keywords: hudební estetika
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: kompoziční techniky
Keywords: hudební analýza
Keywords: 20.-21. století
Advisor: MRKVIČKA, Luboš
Referee: BARTOŇ, Hanuš
Date of defence: 14-Sep-2021
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15023
Academic program and line: Hudební umění/Skladba a teorie skladby
Signature in the AMU library: H_P 4753
Appears in Collections:HAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Jan Dobias_Rad a jeho vyznam_disertacni prace.pdf10.51 MBthesis
2_Jan Dobias zprava skolitele.pdf85.37 kBadvisorReview
3_Gustar posudek na DP.pdf30 kBrefereeReview
4_Oponentsky posudek na teoretickou disertacni praci Jana Dobiase.pdf157.13 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague