DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15041

Title: Podcast a možnosti jeho výroby v České republice
Author: Milotová, Petra
Subtitle: Podcasts and the Possibilities of its Production in the Czech Republic
Keywords: podcasting
Keywords: výroba podcastů
Keywords: zvukové záznamy
Keywords: postprodukce
Keywords: Česko
Keywords: 21. století
Advisor: ZLATUŠKOVÁ, Kamila
Referee: ZABLOUDILOVÁ, Táňa
Date of defence: 13-Sep-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15041
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04719
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BP_podcast_milotova_3_online.pdf768.62 kBthesis
2_KP_FormularPosudkuPetraMilotova.pdf139.98 kBadvisorReview
3_MILOTOVA_OPO.pdf145.27 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague