DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení zvukové tvorby / Sound production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses (171) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15052

Title: Stereofonní záznam akordeonu
Author: Yasinski, Aliaksandr
Subtitle: Stereophonic recording of the accordion
Keywords: akordeon
Keywords: zvukový záznam
Advisor: URBAN, Ondřej
Referee: DVOŘÁK, Aleš
Date of defence: 21-Jun-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15052
Academic program and line: Hudební umění/Zvuková tvorba
Signature in the AMU library: H_P 4759
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses (171)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Stereofonni zaznam akordeonu. A. Yasinski.pdf1.97 MBthesis
2_posudek Yasinski 2.pdf366.45 kBadvisorReview
3_Yasinski pisemna prace opravena.pdf1.32 MBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague