DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15066

Title: Práce sales agentů dokumentárních filmů a jaký vliv na ni má pandemie koronaviru
Author: Homolová, Anika
Subtitle: The Work of Sales Agents of Documentary Films and How Is It Affected by COVID
Keywords: filmový průmysl
Keywords: filmová distribuce
Keywords: filmová produkce
Keywords: filmové festivaly a přehlídky
Keywords: dokumentární film
Keywords: práce producenta
Keywords: marketing
Keywords: Covid-19
Advisor: ŠVECOVÁ, Marta
Referee: DANIELIS, Aleš
Date of defence: 20-Sep-2021
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15066
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04725
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_diplomova_prace_homolova_final.pdf869.3 kBthesis
2_KP_FormularPosudkuTeoretickePrace-2.pdf701.61 kBadvisorReview
3_DP Homolova oponent Danielis.pdf886.52 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague