DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15067

Title: Výuka filmové produkce v evropském kontextu
Author: Škodová, Kristina
Subtitle: Teaching of the Film Production within the European context
Keywords: filmová produkce
Keywords: studium a výuka
Keywords: vysoké umělecké školy
Keywords: vysokoškolské studium
Keywords: filmové školy
Keywords: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta
Keywords: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
Keywords: Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin
Advisor: MORAVEC, Václav
Referee: STOJÁKOVÁ, Karla
Date of defence: 20-Sep-2021
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15067
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04722
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_1.DP_SKODOVA_FINAL_20.08.2021.pdf5.06 MBthesis
2_SKODOVA_VEDOUCI_POSUDEK.pdf719.14 kBadvisorReview
3_KP_FormularPosudkuDiplomovePrace_KristinaSkodova.pdf211.57 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague